Opvoeden is ruimte geven aan emoties en grenzen aan gedrag.

Dat is het motto van deze workshop!

Kinderen en emoties

Kinderen zitten vol emoties. En waar het ene kind als vanzelf leert omgaan met al die verschillende gevoelens en emoties, zo laat een ander kind zich regelmatig overspoelen. Hierdoor kan het kind zich machteloos voelen en niet weten hoe het hiermee om moet gaan. Juist deze kinderen krijgen vaak negatieve reacties wat hen niet helpt om te léren omgaan met emoties. Dat is juist wat kinderen te doen hebben; ze moeten nog leren omgaan met emoties en het is onze taak als opvoeder ze daarbij te helpen en ondersteunen.

Maar hoe?...

In deze workshop krijg je diverse handvatten aangereikt om zelf mee verder te kunnen, thuis of in je werk. De workshop vindt plaats in kleine groepen van max. 12 deelnemers.

Voor wie

Voor ouders, opvoeders en professionals aan wie de zorg van kinderen is toevertrouwd.

Inhoud workshop:

In 3 bijeenkomsten van 2,5 uur bied ik je handvatten hoe je om kunt gaan met de “moeilijkste” basisemoties van kinderen; boos, bang en bedroefd. Je krijgt bruikbare tips en je wordt geïnspireerd om wellicht op een andere manier te kijken naar lastige situaties. We kijken naar de werking en functie van emoties en wat kinderen te leren hebben. Je leert o.a. hoe je je kinderen kunt leren zélf ruzies op te lossen, je leert omgaan met angst en verdriet van je kind en tips voor het werken aan zelfvertrouwen.

Kosten

De kosten zijn €119,00 per persoon inclusief BTW , koffie/thee/
iets lekkers en het boekje “De gids over emoties bij kinderen”.

3-delige workshop Peuters en emoties

Voor ouders en opvoeders van peuters.

Peuters & emoties

Speciaal voor ouders en opvoeders van peuters is er de 3-delige workshop Heppie!? Peuters & emoties. Omdat een peuter echt in een totaal andere ontwikkelingsfase zit dan bijvoorbeeld een schoolgaand kind, met name wanneer het gaat om emoties. Dit vraagt soms andere vaardigheden van u als opvoeder. Meer inzicht en herkenning bij andere ouders in deze lastige fase helpen echt!

Kosten

Kosten per deelnemer € 119,00 inclusief BTW, koffie/thee/ iets lekkers en het boekje
“De gids over emoties bij kinderen”.

Coachpraktijk Lef is aangesloten bij de beroepsvereniging Adiona.