Wat doet een kindercoach?

Elke ouder ziet zijn kind het liefst gelukkig. Maar ondanks dat je als ouder zo je best doet, kan het gebeuren dat je kind niet lekker in z’n vel zit. Er kunnen allerlei redenen voor zijn en deze hebben vaak effect op het gedrag van je kind. Je kunt je als ouder hierdoor verdrietig of machteloos voelen. Belangrijk is te weten dat je hierdoor geen slechte ouder bent maar een ouder die hulp kan gebruiken. Een kindercoach kan je hierbij helpen.

Kindercoaching
Kindercoaches werken oplossingsgericht en kijken voorbij de ‘problemen’ die jouw kind heeft. een kindercoach is geen psycholoog of therapeut. Ik stel geen diagnoses en ga niet graven in het verleden. Waarbij de therapeut zich voornamelijk bezig houdt met het ontstaan van het probleem legt de kindercoach de nadruk op wat het kind nodig heeft en stemt daar zijn begeleiding op af.

Wanneer ga  je naar een kindercoach?
Je kunt de hulp van een kindercoach inschakelen wanneer jouw kind al een tijdje niet lekker in zijn vel zit.  Dit kan komen door:

 • verdriet
 • (faal)angst
 • moeite heeft met het uiten van emoties
 • veel piekert
 • last heeft van driftbuien
 • concentratieproblemen
 • moeite heeft met sociale contacten/ vaardigheden
 • pesten of gepest worden
 • weinig of geen zelfvertrouwen heeft
   

Hierdoor kunnen problemen ontstaan op het gebied van leren, opvoeding, gedrag en op sociaal- emotioneel vlak. Door een juiste aanpak kunnen deze problemen vaak relatief eenvoudig verholpen worden, zodat je kind weer lekker kind kan zijn. 

Werkwijze van een kindercoach
Meestal komt de hulpvraag van de ouder(s) van het kind. De kindercoach kijkt samen met de ouder(s) en het kind naar dat wat goed gaat en wat er anders zou kunnen.
De kindercoach gaat samen met het kind aan het werk om zijn doelen te behalen.

Voorbeelden kunnen zijn:
– beter omgaan met emoties
– meer zelfvertrouwen ontwikkelen
– leren opkomen voor jezelf
– je beter concentreren
– omgaan met pesten of gepest worden

Ieder kind heeft veel talenten en kwaliteiten. Vaak zijn kinderen zich daar onvoldoende van bewust. De kindercoach begeleidt kinderen bij het ontdekken van hun talenten en kwaliteiten waarna we deze inzetten om zo de ‘problemen’ op te lossen. Dit doen we met behulp van oefeningen, spelletjes en gesprekjes.

De duur van de begeleiding zal gemiddeld tussen de 5 en 8 sessies zijn van ongeveer 1 uur. In overleg wordt de frequentie afgesproken. In het begin kan dit wekelijks zijn , en naar gelang het traject vordert zullen de sessies om de week zijn. Na 3-4 sessies bespreken we of een tussenevaluatie gewenst is. Deze evaluatie gebruiken we om te bespreken hoe het gaat, waar we staan en het eventuele vervolgtraject te bepalen.
Tijdens de eindevaluatie zal er besproken worden wat het coachtraject opgeleverd heeft voor een ieder. Tevens worden er handvaten geboden voor de toekomst. Wil je graag een telefonische kennismakinggesprek om te bespreken wat ik voor jou en jouw kind kan doen? Vul dan hier je gegevens in (https://coachpraktijklef.nl/contact/) dan neem ik zo snel mogelijk contact op.