Bij Coachpraktijk Lef kun je naast kindercoaching ook terecht voor oudercoaching.

Opvoeden is lang niet altijd makkelijk. Als ouder wil je graag dat het goed gaat met je kind. Je doet er alles aan om je kind gelukkig door het leven te laten gaan. Hoe onprettig kan het dan voelen als je je kind ziet worstelen en jij niet kan helpen. Je wil wel, maar het lukt gewoonweg (even) niet.
Uit eigen ervaring weet ik dat het soms lastig is om te ontdekken hoe je je kind het beste kan helpen met het vinden van een oplossing. Je begrijpt niet waarom je kind zich op een bepaalde manier uit of gedraagt. Of neem je het misschien zelfs jezelf kwalijk dat je bijvoorbeeld niet de rust kon bewaren.

Als iets je raakt, zegt dat iets over jou. Iets in je is aangeraakt. Wanneer je op een andere manier leert kijken en luisteren naar je kind, kun je op zoek gaan naar dat wat jij nodig hebt. Tijdens de coachsessies gaan we op zoek naar wat er ten grondslag ligt aan bepaalde reacties en/of gedrag van jou als ouder. Door oudercoaching komt u tot nieuwe inzichten waardoor er weer positieve ontwikkelingen komen. Het is immers een wisselwerking tussen de ouder en het kind. Doordat er wat bij jou als ouder verandert, is er ook vaak een verandering te zien in het gedrag van het kind.

Natuurlijk kan het confronterend zijn om in de spiegel te kijken, daar heb je lef voor nodig. Daarentegen levert het vaak waardevolle inzichten op en versterkt het de band met je kind.

Werkwijze

Oudercoaching is een kortdurend traject. Vaak zijn 1 tot 3 sessies voldoende om tot nieuwe inzichten te komen.

Coachpraktijk Lef is aangesloten bij de beroepsvereniging Adiona.